Cifra consoanelor

„Oamenii superficiali sunt singurii care nu-i judecâ pe ceilalţi după aparenţe.”

Oscar Wilde

Adunate laolaltă, consoanele existente m numele dumneavoastră arată imaginea dumneavoastră aşa cum se formează ea m ochii străinilor, prima impresie pe care o creaţi. Cifra consoanelor nu reprezintă ceea ce doriţi de fapt, şi nici modul în care vă veţi comporta în cele din urmă, ci doar maniera în care vă prezentaţi atunci când vă aflaţi în public. De asemenea, ea influenţează şi părerea pe care o aveţi despre propria persoană, deşi nu în mod conştient. Influenţa cifrei consoanelor se apropie mai mult de cea a zilei de naştere, decât de cea a cifrei destinului.

Acest număr poartă multe nume: al personalităţii, al eului interior, al impresiei, al eului latent sau pasiv şi multe altele. în această carte, însă, îl vom numi cifra consoanelor, şi reprezintă imaginea dumneavoastră publică precum şi pe cea privată.

Pentru a o calcula, vom folosi tabelul alfabetului. Aşezaţi cifra corespunzătoare sub fiecare consoană din numele dumneavoastră şi folosiţi adu-narea fadică pentm a obţine un număr simplu. lată un exemplu:

WINSTON CHURCHILL 5 512 2 38 93833= 55 5+5=10 1+0=1

Aşadar, Winston Churchill are cifra consoanelor 1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

ClFRA CONSOANELOR

Cifra consoanelor 1 – Imaginea pe care o creează este cea a unui conducător. Aceşti nativi păşesc pe scena vieţii plini de inipativă, hotărâre şi originalitate şi lasă impresia că sunt perfect capabili să îşi poarte singuri de grijă şi că se bazează numai pe propriile forţe. Par siguri pe ei, chiar şi atunci când nu sunt, şi uneori îşi fac duşmani prin entuziasmul cu care vor să-şi vadă planurile duse la bun sfârşit. Nu par să lucreze bine în echipă. Persoane fericite, adeseori cu o popularitate imediată, aceşti nativi par să nu aibă niciodatâ nevoie de ajutor.

Cifra consoanelor 2 – Imaginea pe care o creează este cea a unei persoane cooperante şi prietenoase. Fac faţă cu bine oricărei situaţii atunci când este nevoie de diplomaţie. Dau dovadă de mult tact şi au un real talent să dea sfaturi, să-i consoleze şi să-i ajute pe cei de lângă ei. Fiinţe inspirate, dar întotdeauna discrete, aceşti nativi pot părea timizi la început, şi nu vor fi ei cei care fac prima mişcare. Ca trâsâtură negativă par vicleni dar, în general, sunt consideraţi a fi oameni degajaţi şi sinceri, care pot fi prieteni de nădejde.

Cifra consoanelor 3 – Nativii acestei cifre lasă impresia unor persoane inteli-gente, spirituale şi fericite. Cu o creativitate pronunţată, iubind viaţa şi distracţiile, persoanele a căror cifră a consoanelor este 3 au o minte agerâ şi sunt capabile să aducă bucuria şi veselia înjurul lor. Par mereu agitaţi şi se plictisesc foarte repede;

sunt fiinţe sociabile care se simt în largul lor în situaţii mondene, iar imaginea creată este cea a unei persoane foarte norocoase.

Cifra consoanelor 4 – Impresia pe care aceşti nativi o lasă este cea a unor persoane cu talente organizatorice, care acţionează m mod practic într-o situaţie de criză. Sunt oameni hamici, stabili emoţional şi foarte reţinuţi, cu o autodis-ciplină foarte putemică. Deosebit de înzestraţi pentru munca de detaliu, se achită cu uşurinţă de plicticoasele corvezi cotidiene. Personalităţi tradiţionaliste şi conservatoare, nativii acestei cifre preferă lucmrile naturale celor artificiale, lăsând impresia unor oameni previzibili, dar fermi.

Cifra consoanelor 5 – Imaginea creată este una de adaptabilitate. Par să aibă multe talente şi sunt perfect capabili să întreprmdă aproape orice, adaptându-se aproape instantaneu situaţiei. Reacţionează rapid, cu multă inteligenţâ şi entuziasm. Lasă impresia unor persoane cu vederi progresiste, care vor să experimenteze tot ceea ce este nou. Nu pot sta mult timp într-un loc şi sunt veşnic m căutarea libertăţii. încă de la prima întâlnire magnetismul lor sexual este evident şi, în general, comportamentul acestor nativi pare mult mai promiscuu decât este el în realitate. Cei dinjuml lor nu pot fi niciodată absolut siguri în legătură cu ei, deoarece firea acestor indivizi este un strălucitor paradox.

Cifra consoanelor 6 – Nativii a căror cifră a consoanelor este 6 lasă impresia unei creativităţi ce se îmbinâ cu un putemic simţ al răspunderii. Par fîri armonioase şi echilibrate, cu o mare dragoste pentru fi-umos; sunt eficienţi atunci când lucrează în echipă şi pot fi parteneri de nădejde. Par a fi înzestraţi pentru activitatea didactică, iar căminul este singurul loc unde sunt cu adevărat fericiţi. Deşi au tendinţa să îşi facă griji inutile, sunt părinţi foarte iubitori.

Cifra consoanelor 7 – Imaginea creată este una de răceală, independenţă şi gândire profundă. Este greu să îi cunoşti cu adevărat pe aceşti indivizi. Singuratici şi misterioşi, nu dezvăluie nimic despre propria persoană. Firi individualiste, refuză să accepte sfaturile şi insistă să abordeze în felul lor problemele cu cai se confruntă. Par aroganţi, deşi în realitate sunt doar rezervaţi. Nu le este team să facă ei primul pas, ci pur şi simplu nu vor să îl facă.

Cifra consoanelor 8 – Nativii a căror cifră a consoanelor este 8 dau impresi unor persoane putemice, sigure pe sine şi foarte capabile. Par ambiţioşi şi hotărâ să reuşească în viaţă şi au obiective clar precizate. Cu toate acestea viaţa lor n pare prea uşoară, deoarece frământările şi ghinionul îi urmăresc uneori. Tipi( pentru aceşti nativi este tendinţa de a se confrunta fie cu succese răsunătoar fie cu eşecuri lamentabile. în general sunt adevăraţi luptători, tenace, buni ( cei de lângă ei, dar uneori devin avari şi materialişti. Simt nevoia să fie stăpâi pe situaţie în orice circumstanţe.

Cifra consoanelor 9 – Imaginea corectă este una dramatică, romantică, marca de idealism. Nadvii a căror cifră a consoanelor este 9 iubesc oamenii şi au vede largi. Personalităţi carismatice, par a fi filantropi, plini de compasiune, cu abordare a vieţii destul de puţin convenţională. Independenţi şi creativi, acq indivizi constituie o prezenţă dinamică şi atrăgătoare. Deoarece sunt persoai energice, dar şi iuţi la mânie, viaţa lor este departe de a fi plictisitoare.

Cifra consoanelor nu este la fel de importantă ca şi cea a vocalelor, pentru i veţi fi întotdeauna influenţat mai mult de acele lucruri pe care le aşteptaţi de viaţă, decât de impresia pe care o creaţi. Cu toate acestea, cifra consoanelor es un număr important şi, pentru a-i aprecia corect efectul, va trebui să îl interpret;

în raport cu cifra destinului, aşa cum aţi făcut şi în cazul vocalelor.

Dacă cifra consoanelor este aceeaşi cu cifra destinului, atunci este foar probabil ca prima impresie pe care o lăsaţi să corespundă exact adevărat dumneavoastră naturi, dar acest lucru nu indică nici ce acţiuni veţi întreprmi şi nici ce doriţi cu adevărat de la viaţă.

Dacă atât cifra destinului, cât şi cifra consoanelor sunt fie pare, fîe impai combinaţia rezultată este armonioasâ, iar imaginea creată nu intră m conflict data naşterii dumneavoastră. însă în cazul în care unul dintre numere este p iar celălalt impar, impresia pe care o lăsaţi asupra celorlalţi nu corespun adevăratei dumneavoastră personalităţi, şi de aceea este posibil ca cei dinjur vă găsească nepotrivit pentru şansele ce vi se oferă.

ClFRELE DE TENSIUNE

Adeseori, zona de conflict dintre oricare două numere poate fi găsită în cil de tensiune, cifră utilă de ştiut, dar nu foarte importantă; de aceea nu este nev( să fie notată.

Pentru a calcula cifrele de tensiune, scădeţi un numâr din celălalt. Acea;

cifră este utilizată în indicarea problemelor apărute între cifra destinului şi ce; vocalelor, între cea a vocalelor şi cea a consoanelor, sau între oricare alte două numere care vă interesează. Dacă ambele numere cu care operăm sunt fie pare, fie impare, conflictele nu vor apărea cu aceeaşi uşurinţă ca în cazul în care unul dintre numere este par, iar celălalt impar.

De exemplu, cifra consoanelor scriitoarei Jane Austen era 5, iar cea a destinului este 3 (numere care sugerează comunicativitate, curiozitate şi creativitate). Aşadar, în cazul ei cifra de tensiune era 2 (3-5=2). Cu toate că atât cifra destinului, cât şi cea a consoanelor sunt impare – lucru care indică o combinaţie armonioasă -, dfra de tensiune arată faptul că dacă, totuşi, ar apărea conflicte, eie s-ar referi în spe-cial la anumite probleme legate de cooperare, de comunicarea cu cei din jur, de acceptarea ordinelor ş.a.m.d., toate acestea fiind calităţi ale cifrei 2.

Cifra destinului Gretei Garbo era 6, iar cea a consoanelor – 9: o combinaţie indicând creativitate. Pentru ea, cifra de tensiune era 3, iar acest lucru indică dificultăţi în crearea unei imagini amuzante, vesele şi sociabile. Este posibil ca uneori actriţa să fi refuzat să îşi valorifice creativitatea. Cifra de tensiune 3 nu face decât să scoată în evidenţă celebra afinnaţie a Gretei Garbo, „Vreau să fiu singurâ.”

SEMNIFICAŢIA CIFRELOR DE TENSIUNE

0 – în acest caz, cifra de tensiune nu există; acest lucru se întâmplă atunci când cele două numere luate în discuţie sunt identice. Zero denotă tensiune redusă, şi cauza oricăror probleme ce vor apărea va fî găsită în aspectele negative ale numerelor respective.

1 – Există tensiuni în ceea ce priveşte luarea iniţiativei, preluarea conducerii şi dorinţa de a-şi croi drum în viaţă într-o manieră originală. Este posibil ca cei a căror cifră de tensiune este 1 să ezite atunci când trebuie să întreprindă ceva nou, să nu dea dovadă de ambiţie sau să se bazeze prea mult pe cei din jur. De asemenea, uneori le lipseşte curajul.

2 – Tensiunile legate de cifra 2 se datorează în principal incapacităţii de a colabora cu cei dinjur. Este posibil ca aceşti nativi să fie incapabili sâ dea dovadă de sensibilitate sau să le displacă să-şi manifeste afecţiunea. Nu sunt în stare să urmeze ordinele şi le displace să comunice cu ceilalţi; le poate fi destul de greu să menţină o atmosferă liniştită în jurul lor.

3 – Există tensiuni mai ales în ceea ce priveşte adtudinea prea serioasă a acestor nativi în faţa vieţii; le este difîcil să se exprime şi nu se simt în largul lor în locuri aglomerate; de aceea, nu se simt prea bine în societate. Au dificultăţi mari în a se simţi bine şi a savura plăcerea. Uneori refuză să îşi valorifice creativitatea.

4 – Tensiunile care apar privesc nevoia de a lua în considerare şi latura practică a vieţii, deoarece nativii a căror cifră de tensiune este 4 refuză să-şi planifice viitorul într-un mod constructiv. 0 altă problemă o constituie aversiunea faţă de munca susţinută sau faţă de sarcimle repetitive. Acestor nativi le lipseşte răbdarea şi tenacitatea.

5 – Zona de tensiune este adaptabilitatea, refuzul de a accepta schimbarea sau de a încerca ceva nou. Aceşti nativi se tem de libertate şi preferă să rămână acolo unde sunt. Este posibil să prefere să nu ţină seama de propriile nevoi sexuale. Nu le place să intre în contact cu cei din jur şi nici să se afle în situaţii competitive.

6 – Tensiunile care apar sunt legate de cămin şi de refuzul de a-şi asuma responsabilităţile ce le revin. Viaţa de familie este o posibilă zonă de conflict. Aceşti nativi au tendinţa să-şi abandoneze scopurile creative, iar comportamentul lor se remarcâ prin dezechilibru. Viaţa acestor indivizi apare ca inegală şi m general le este greu să-şi domine armetatea exagerată.

7 – Tensiunile apar atunci când aceşti indivizi sunt singuri, deoarece singurătatea îi sperie şi nu le place nici să lucreze astfel. Nativii a căror cifră de tensiune este 7 se tem de psihanaliză, le displace să analizeze adevăratele motive ale acţiunilor lor şi pun la îndoială credinţa. în general evită să înveţe din propriile experienţe.

8 – în cazul în care există tensiuni, ele se datorează problemelor legate de carieră sau de dobândirea sau păstrarea independenţei. Este foarte posibil ca acestor indivizi să le lipsească aptitudinile organizatorice. întrucât au prea puţină încredere în propriile forţe, nu le place să îşi exercite autoritatea, în nici o ocazie. Se simt mereu confuzi, şi a da dovadă de ambiţie este pentru ei o atitudine nepotrivită. Persoanele a căror cifră de tensiune este 8 sunt incapabile să-şi fixeze un scop precis în viaţă.

Leave a Reply