Alfabetul

„Mă gândesc adeseori ce viaţă uşoară aş fi putut avea şi cât de mult timp aş fi economisit, dacă aş fi ştiut alfabetul.”

W. Somerset Maugham

Prima literă a unui cuvânt le domină pe celelalte. Gândiţi-vă numai la: acţiune, a afirma, autocrat, a atinge (un scop), ambiţie, sau la: regal, regesc, rege, renume, radia, roditor. Prima literă a numelui dumneavoastră are un efect similar: o dată rostită ea „colorează” toate celelalte litere care o urmează. Este adeseori numită „piatra de temelie”. Din raţiuni de simplitate o vom numi „iniţiala”.

Iniţiala arată care este atitudinea dumneavoastră pragmatică, dar şi felul m care, în forul dumneavoastră interior, reacţionaţi la lumea m care trăiţi. Nu întotdeauna impulsurile acestei litere sunt ascultate şi urmate, dar, cu toate acestea, ele influenţează în mod subtil atât cifra numelui, cât şi pe cea a prenumelui.

Prima vocală din numele pe care îl purtaţi (A, E, I, 0, U sau Y) pune în evidenţă prima dumneavoastră reacţie emoţională în faţa unui eveniment. Se crede că sunetul ei constituie ecoul sufletului acelui nume sau cuvânt. Dacă prima vocală este, totodată, şi iniţiala numelui dumneavoastră, este posibil să întâmpmaţi dificultăţi m luarea deciziilor, deoarece reacţiile dumneavoastrâ emoţionale şi mentale sunt confuze.

Toate vocalele din numele dumneavoastră influenţează sentimentele şi nevoile pe care le încercaţi, în vreme ce consoanele vă influenţează în gândirea pragmatică şi, deci m alegerea unei imagini exterioare. Iniţiala numelui pe care îl purtaţi este litera dumneavoastră cea mai importantă.

Litera finală, adeseori numită şi „reazemul principal”, influenţează felul m care duceţi la bun sfârşit ceea ce întreprindeţi. Litera de mijloc – numită şi „cheia de boltă”, şi care apare doar m numele cu un număr impar de litere – accentuează acele porniri ce uneori se pot manifesta chiar ca obsesii, dependenţă sau dezechilibru energetic. Nu trebuie uitat că litera de mijloc şi cea fînală nu sunt la fel de importante ca iniţiala dumneavoastră, sau ca prima vocală. De pildă:

5CHER 389

Iniţiala sa este C (3), arătând că prima sa reacţie mentală denotă creativitate, inteligenţă şi tendinţa de a nu lua lucrurile prea în serios. Prima vocală este E (5) şi sugerează că prima sa reacţie emoţională va fî în direcţia comunicării şi a încercării de a provoca schimbarea, ori chiar în direcţia eliminării oricăror restricţii. Litera finală este R (9) şi indică faptul că îşi va rezolva problemele în-tr-un mod responsabil şi plin de energie. Litera de mijloc lipseşte. Trebuie remarcat felul în care aceste trei litere se armonizează, numerele care le corespund fiind, toate, impare. Pe lângă cifra vocalelor, cea a consoanelor şi cea a numelui complet mai trebuie luate în considerare şi literele numelui, iar în cazul de faţă relaţiile dintre ele sunt, în cea mai mare parte, armonioase.

alfabetul

A(1) – 0 litera mentalâ

Litera A este o literă a hotărârii şi agresivităţii şi îşi impune opiniile în faţa lumii întregi. Acest lucru este evident şi în forma sa, înălţată pe verticală. „A” deschide calea conducătorului cu idei originale şi planuri ambiţioase şi se caracterizează printr-o mare încredere în propriile forţe. Indică o natură tempe-ramentală, care preferă activitatea – sedentarismului.

în poziţie iniţială – încurajează calităţile de conducător.

Caprimă vocalâ – indică persoane care acţionează cu hotărâre m problemele de natură emoţională, cărora le displace amestecul altcuiva m lucrurile care le privesc direct, şi care refuză să primească sfaturi.

B(2) – 0 literâ emoţionalâ

Litera B este introvertită – cele două părţi ale sale se închid, indicând timiditate ocazională. Această literă favorizează colaborarea şi lucrul m echipă. Persoanele influenţate de ea sunt firi sensibile, care preferă să amelioreze situaţia prezentă, decât să iniţieze situaţii noi. Cei guvemaţi de această literă sunt mari iubitori de artă şi de frumos, iar B facilitează manifestarea talentului muzical şi munca de detaliu. Au nevoie de motivaţii exterioare pentru a se putea mobiliza corespunzător.

în poziţie iniţialâ – încurajează cooperarea.

C(3) – 0 litera a intuiţie

Persoanele guvernate de litera C se pot exprima cu uşurinţă, sunt firi deschise şi sociabile – remarcaţi forma literei, deschisă într-o parte. Nativii guvernaţi de această literâ acordă atenţie celorlalţi şi, la rândul lor, se bucură de atenţie. Este o literă creativă, cu o importantă doză de neastâmpăr, şi care se dezechilibrează cu uşurinţă; nativii săi evoluează cu dezinvoltură atunci când se află în public şi sunt firi iubitoare, ce simt nevoia să îşi exteriorizeze acest sentiment.

în poziţie iniţială – încurajează creativitatea.

D(4) – 0 literă a fizicului

Litera D aduce vieţii spirit practic, răbdare şi eficienţă. Cei guvernaţi de ea muncesc din greu pentru a obţine ceea ce îşi doresc de la viaţâ şi trebuie să evite să devină prizonierii rutinei, deoarece sunt predispuşi la aceasta din cauza formei sale închise. Această literă promovează o gândire tradiţionalistă, iar nativii săi au capacitatea de a concepe planuri viabile, deoarece D oferă o perspectivâ pragmatică asupra vieţii.

în poziţie iniţială – încurajează spiritul practic.

E(5) – 0 literă a fizicului

Litera E încurajează o abordare versatilă a vieţii şi adaptabilitatea. Nativii guvernaţi de ea sunt mereu fără astâmpăr, mari amatori de călătorii, în căutarea libertăţii. E este o literă a popularităţii. Este deschisă la una dintre laturi, indicând o înclinaţie spre comunicare, dar liniile sale sunt drepte, ceea ce face ca modul său de abordare a vieţii să fie foarte direct, fără să ocolească subiectul vizat. Au o personalitate efervescentă şi scânteietoare.

în poziţie iniţialâ – încurajează comunicarea.

Ca primâ vocală – indică faptul că reacţiile emoţionale ale celor în cauzâ sunt rapide şi că, dacă viaţa pe care o duc li se pare plictisitoare, devin interesaţi de altceva

F(6) – 0 litera a intuiţiei

Această literă creează înjurul ei dorinţa de armonie şi echilibru. Deşi nu sunt întotdeauna atât de siguri pe ei pe cât par, şi cu toate că ignoră uneori aspectele practice ale existenţei, nativii guvemaţi de această literă sunt firi prietenoase şi creative, care îşi folosesc adeseori vocea în mod artistic. Persoane responsabile, au nevoie de satisfacerea pomirilor creatoare şi sunt atrase de artele interpretative.

în poziţie imţială – favorizează distracţiile şi prietenia.

G(7) – 0 litera mentala

Această literă are atât capacitatea de a comunica, cât şi pe cea de a se retrage în sine. Adeseori cei guvemaţi de ea preferă singurătatea. Este o literă misterioasă,

cu un mare potenţial creator şi care încurajează spiritualitatea. Cei influenţaţi de ea muncesc din greu pentru lucrurile în care cred, dar pot fi şi încăpăţânaţi. înpoziţie iniţialâ – încurajează tendinţa de a se baza doar pe propriile forţe.

H(8) – 0 litera mentala

H este putemic din punct de vedere material. Nativilor săi le place să urce scara succesului, de care şi aminteşte forma acestei litere. Cei guvemaţi de această literă lucrează în mod sistematic pentru a urma direcţia dorită şi sunt extrem de înzestraţi în chestiuni de ordin financiar. Firi independente, deseori în căutarea succesului social, aceşti nativi sunt receptivi la nou şi pe deplin conştienţi de nevoile lor spirituale.

înpoziţie iniţialâ – favorizează dezvoltarea aptitudinilor m domeniul finan-ciar.

I(9) – 0 litera emoţionala

I este motivat şi independent, ştie exact ce vrea şi îi displace amestecul în problemele sale. Idealişti, total lipsiţi de spirit practic, nativii acestei litere au o atitudine romantică m faţa vieţii şi sunt în pericol de a deveni excesiv de teatrali. în general sunt firi impresionabile şi sensibile, căci 1 favorizează dezvoltarea instinctelor umanitare.

în poziţie miţială – încurajează idealismul.

Ca primâ vocalâ -nativii în al căror nume 1 este prima vocală reacţionează într-un mod romantic, idealist şi total nepractic m faţa evenimentelor cu care se confruntâ.

J(10/1) – 0 litera mentala

Această literă indică anumite calităţi de conducător, dar nativii guvemaţi de ea nu sunt atât de siguri pe ei pe cât par şi, uneori, au nevoie de sprijin. Remarcaţi forma curbată a bazei sale – litera J se poate legăna dintr-o parte în cealaltă. Nativii acestei litere au o conştiinţă de sine foarte putemică şi preferă activitatea. Dacă sunt prudenţi, îşi pot realiza ambiţiile, dar adeseori sunt distraţi.

în poziţie iniţialâ – întâreşte puterea de judecată.

K(11/2) – 0 litera a intuiţiei

Numele care începe cu aceastâ literă se caracterizează prin inspiraţie, gândire inspirată şi prin darul de a-i inspira pe cei dinjur. Nativii respectivi pot colabora cu ceilalţi, dar adeseori idealismul lor devine o problemă. Le place întotdeauna să obţină ce este mai bun şi este posibil să pricinuiască o atmosferă tensionată în jurullor.

!n poziţie iniţială – favorizează inspiraţia.

66______________________________elemente DE NUMEROLOGIE

L(12/3) – 0 literâ mentalâ

L exercită o atracţie magneticâ asupra celor dinjur; este o literă afectuoasă şi expresivă, care atrage publicul către cei al căror nume începe cu ea. Nativii acestei litere nu au o atitudine prea serioasă şi preferă latura mai uşoară a existenţei. Devin critici atunci când se lovesc de obstacole în drumul lor, dar sunt mai stabili şi mai siguri pe sine decât par; au un real talent în a face planuri. Se simt în largul lor în public.

M(13/4) – 0 literâfizicâ

Nativii guvemaţi de litera M pot fî persoane extrem de practice, dar îşi doresc cu patimă să aibâ parte de dragoste şi de emoţii putemice. In viaţă M favorizează o serie întreagă de suişuri şi coborâşuri, iar nativii săi pot deveni irascibili. Cu toate că sunt extrem de hotărâţi, aceşti indivizi sunt dispuşi să accepte compromisurile, dar numai în situaţiile în care se văd ameninţaţi să piardă totul. Naturi conservatoare, tradiţionaliste, se concentrează cu uşurinţă asupra pro-blemelor pe care le au de rezolvat.

în poziţie imţialâ – încurajeazâ integritatea.

N(14/5) – 0 literă mentalâ

Nativii guvemaţi de litera N duc o viaţă plină de schimbări, în care plăcerile nu sunt defel neglijate. Persoane senzuale, care preferă să fie în compania celorlalţi, aceşti nativi au tendinţa să exagereze atunci când se află în public. Litera N favorizeazâ celebritatea şi atingerea scopurilor propuse, cu condiţiaJca cei guvemaţi de ea să fie disciplinaţi; din păcate, aceştia au tendinţa să repete mereu aceleaşi greşeli.

în poziţie iniţialâ – încurajează popularitatea.

0(15/6) – 0 litera emoţionala

„O” reprezintă cercul magic care îşi conţine propria esenţă. Nativii ei sunt înclinaţi spre studiu şi reţin ceea ce acumulează. Această literă este fastă din punct de vedere fînanciar, iar cei născuţi sub semnul ei sunt ambiţioşi şi foarte disciplinaţi, adaptându-se cu uşurinţă schimbărilor din viaţa personală. Forma literei 0, asemănătoare soarelui, atrage mereu atenţia asupra sa.

în poziţie iniţialâ – încurajează erudiţia.

Ca primă vocalâ – indică indivizi conştienţi de latura spirituală a vieţii cotidiene, dar este posibil ca uneori ei să se simtă epuizaţi pe plan emoţional.

P(16/7) – 0 literă mentală

Această literă are o mare încărcătură intelectuală şi favorizează o reflecţie profundă asupra multor aspecte ale existenţei. în viaţa celor guvemaţi de ea se pot întâmpla multe lucruri surprinzătoare şi pot avea loc râstumări neaşteptate de situaţii. P favorizează interesul pentru religie, metafizică sau ştiinţe oculte, iar nativilor săi le displace profund orice fel de amestec în problemele care îi privesc.

în poziţie iniţială – încurajează cunoaşterea de sine.

Q(17/8) – O litera a intuitiei

Această litera neobișnuită adaugă o doză de excentricitate numelui in care apare. Foarte înzestraţi pentru tranzacţii financiare, nativii literei Q au o existenţă unică şi deosebită, căci modul lor de viată se bazează pe intuiţie. „Q” favorizează performanţele sportive. Deşi este posibil ca nativii săi să facă unele greşeli de judecată, în general Q este o literă norocoasă pentru toţi oamenii de afaceri.

în poziţie iniţiala – încurajează originalitatea în gândire.

R(18/9) – 0 Litera emoţionala

R este o literă a forţei, ce îmbină atât instinctele caritabile, cât şi nevoia de acţiune şi de realizări concrete. $n trecut, R era numită „litera tunetului”. Nativii săi sunt încrezători m propriile forţe, iar nevoile lor sunt atât de ordin material, cât şi izvorâte din idealismul care îi caracterizează. R favorizează speculaţiile creative, iar persoanele în numele cărora apare sunt mereu gata să-i ajute pe ceilalţi, cu toate că pot fi exploatate fără a-şi da seama.

în poziţie iniţială – favorizează fermitatea.

S(19/1) – 0 literă emoţionala

Această literă aduce multe succese, dar şi eşecuri, multe suişuri, dar şi coborâşuri în viaţă, aşa cum indică şi forma sa. Cei aflaţi sub semnul literei S au nevoie de succes şi de recunoaştere publică, deoarece S favorizează ambiţia. Nativii săi nu sunt întotdeauna siguri pe sine şi pot deveni prea preocupaţi de propria persoanâ. Putemici şi ageri, înzestraţi cu toate calităţile pentru a conduce, preferă să nu o facă.

în poziţie iniţială – încurajează ambiţia.

T(20/2) – 0 litera emoţionala

T este litera martirului, aşa cum o indică şi forma sa, amintind de cea a crucii. Nativii guvetnaţi de această literă sunt afectuoşi, diplomaţi şi prietenoşi. întrucât T adaugă o doză de nervozitate oricărui nume, aceşti indivizi nu se simt întotdeauna în largul lor în situaţii competitive şi preferă să-i urmeze pe alţii, decât să conducă. Buni pedagogi, au mare nevoie de afecţiune.

în poziţie iniţială – încurajează încrederea.

U(21/3) – 0 litera a intuiţiei

U este o literă a bucuriei şi sociabilităţii, o literă deschisă şi expresivă, dar care se dezechilibrează cu uşurinţă. Forma sa este deschisă în partea de sus şi rotunjită la bază. Nativii literei U se dezvoltă cel mai bine atunci când intră în contact cu alţi oameni; atrag norocul, dar îl pot pierde, din neglijenţă. 0 literă a fericirii, dar şi a nehotărârii din când în când.

în poziţie iniţiala – încurajează sociabilitatea.

Comprimă vocală – reacţiile emoţionale ale celor în cauză sunt pline de afecţiune şi de pasiune, adeseori frizând melodrama.

V(22/4) – 0 literă a intuiţiei

V este una dintre cele mai putemice litere din alfabet şi favorizează schimbările radicale. Nativii acestei litere îşi organizează viaţa făcându-şi planuri dinamice care, m general, se îndeplinesc. Sunt predispuşi epuizării datorate tensiunii ner-voase şi pot fi nemiloşi.

!n poziţie iniţială – încurajează realizările de orice fel.

W(23/5) – 0 literă a fizicului

Priviţi-i forma, asemănătoare valurilor mării. Nativii literei W duc o existenţă plină de eşecuri, dar şi de realizări, iar modul lor de viaţă, ameţitor prin varietate, este caracterizat de comunicativitate, adaptabilitate şi nestatomicie, toate la un loc. Aceşti indivizi se bucură din plin de viaţă, iar distracţiile şi schimbârile le sunt la fel de necesare ca şi munca. W este o literă greu de definit cu precizie, dar întotdeauna se bucură de popularitate.

în poziţie iniţiala – încurajează mobilitatea intelectuală.

X(24/6) – 0 litera emoţionala

Ca majoritatea literelor de la sfârşitul alfabetului, X este o literă de mare voltaj. Deşi nu foarte frecvent întâlnitâ, ea conferă senzualitate acelor nume în care apare şi favorizează recunoaşterea publică. De asemenea, poate simboliza sacrificiul de sine în numele unei cauze sau credinţe. Sub strâlucirea pe care le-o conferă, nativii acestei litere sunt extrem de pretenţioşi în ceea ce priveşte detaliile şi, în ciuda aparenţelor, au nevoie de un stil de viaţă mult mai stabil.

în poziţie iniţial – încurajează magnetismul personal.

Y(25/7) – 0 litera a intuiţiei

Cei guvemaţi de această literă sunt puşi în faţa multor alegeri (remarcaţi asemănarea cu o răscruce de drumuri). Deşi inspiraţi din punct de vedere spiritual, le vine greu să se concentreze exclusiv asupra unei singure activitâţi. Se descurca uşor în munca intelectuală şi lucrează bine când sunt singuri. Această literă favorizează dezvoltarea nu doar a intuiţiei, ci şi a capacităţii parapsihice şi poate predispune la nehotărâre.

în poziţie iniţiala – încurajează dezvoltarea intuiţiei.

Ca primâ vocală – persoanele m cauză sunt nehotărâte din punct de vedere emoponal, dar posedă o intuiţie foarte puternică, de care se pot folosi cu succes.

Z(26/8) – 0 literă emoţionala

Datorită formei sale, Z a fost adeseori comparată cu un fulger bifurcat. Această literă aduce faimă şi recunoaştere în vieţile nativilor săi. Fiinţe putemice, mari amatori de lux, aceşti indivizi sunt adeseori interesaţi de metafizică şi de ştiinţele oculte. 0 viaţă de familie confortabilă este deosebit de importantă pentru ei. Z, o literă neconvenţională, este favorabilă activităţilor financiare.

în poziţie iniţială – favorizează puterea.

INIŢIATOARE, continuatoare si finalizatoare

Putem împărţi literele m trei grupe – respectiv Iniţiatoare, Continuatoare şi Finalizatoare, iar această categorizare ne furnizează informaţii suplimentare. Verificaţi în care categorie se înscriu majoritatea literelor dumneavoastră.

Iniţiatoare: AEIRORZ- Aceste litere favorizează capacitatea de a crea şi a demara cu succes proiecte. Nativii acestor litere nu au nevoie de nimeni pentru a se mobiliza la lucru.

Continuatoare: B FHJNPQSTUWX Y-Acesteliteresprijinăcapa-citatea de a continua proiectele deja demarate şi promovează acele idei care au fost deja puse m practică. Nativii ale căror litere se încadrează m această categorie au darul de a aduce îmbunătăţiri acelor lucruri deja create, dar pot fi nehotărâţi uneori.

Finalizatoare: C D G L M V – Aceste litere sunt favorabile ducerii la bun sfârşit a proiectelor începute. Nativii lor sunt orientaţi spre progres şi, de obicei, finalizează cu succes ceea ce au început.

De exemplu: prenumele John, cu toate că începe cu litera J(1), nu este un nume deosebit de puternic în ceea ce priveşte iniţierea unor proiecte noi şi acest lucru devine evident dacâ studiem fie toate literele care îl compun, fie doar iniţiala şi litera finaîă. întrucât purtătorul acestui nume este mai degrabă un Condnuator, potenţialul său de conducătorva depinde de structura celuilalt nume al persoanei.

Literele nu sunt nici bune, nici rele. Sunt diferite şi ne influenţează fiecare în felul ei.

Leave a Reply